Samonosive (plivajuće) kapije

Samonosive kapije su klizne kapije kojima nije potrebna šina po kojoj će otlizavati. Konzolne kapije, kako ih neki nazivaju, moraju biti šire od svetlog otvora za jednu trećinu.

 

 

samonosive kapije industrijske uniprogres ruma sa logoom

samonosiva kapija sa motorom na daljinsko otvaranje uniprogres ruma